Hei, du som har bestemt deg for, eller vurderer å søkje skuleplass på Tryggheim Strand! Søknadsfristen for neste skuleår, med oppstart i august 2024, er 1. desember. I dei klassane der det er ledig plass, er det viktig å søkje før søknadsfristen for å vera med i hovudopptaket. Så […]

Søk skuleplass på Tryggheim Strand!


I 1. og 2. klasse laga vi papirfly då 1.klasse lærte å skrive  f- bokstaven. Det var gøy  å bretta papirfly! Vi bretta flyet steg for steg ved å følgje instruksjon på film. Vi brukte ei skei til å pressa fine skarpe kantar på flyet.Då flya var ferdig bretta skreiv […]

Papirflykonkurranse i 1. og 2. klasse


Styret for Tryggheim Strand har vedteke å innføre gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar frå og med skuleåret 2023/2024.  Me tek svært gjerne imot fleire elevar på både desse trinna og elles der det er ledig plass.  Velkommen som søkjar!

Gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar!  Visste du at Tryggheim Strand er ein LekseFRISK skule? Ja, vår erfaring er at gjennom å redusere mengden lekser blir elevane meir motiverte for skulearbeidet i timane, dei bruker fritida si på det dei er interesserte i, og stiller klar for læring neste dag. Vil det seie at me […]

LekseFRISK


Å nei….   Veka vår her i Spania går mot slutten, til alles store fortvilelse. Det har kome inn fleire spørsmål om kor vidt det er mogleg å forlenge opphaldet med ei veke til, noko som tyder på høg trivselsfaktor her på Centro Sarepta. Litt skeptisk til om gjengen heilt […]

Siste reiseblogg frå 10. klasse i Spania


Hola frå Spania!   Klokka var 8.30, og 24 meir eller mindre vakne elevar stod klare ved frukostbordet. Me starta dagen roleg, med morgonsamling og bibeltime med Johannes Kleppa. Temaet for samlinga var som sist, korleis det er å vere kristen i samfunnet me lever i. Me har blitt utfordra […]

Reiseblogg frå Spania – del 3Hei, alle bloggvenner!    Etter nokre timar søvn stod me opp, og var nokså klare til eventyr i Valencia by. Fleire hadde hatt koseleg besøk av mygg på rommet i løpet av natta, og vi er blitt ganske rødprikkete heile gjengen. Etter ein frukost som berre måtte ned, og sekken […]

Reiseblogg frå Spania – del 2