Har du lyst til å starte som elev her? Har du lyst til at borna dine skal starte som elev her? Er du berre nysgjerrig på korleis skulen ser ut? Har du lyst til å måte og snakke med elevar og tilsette? Kom innom på open dag, då vel! […]

Velkomen til open dag!


I 1. og 2. klasse laga vi papirfly då 1.klasse lærte å skrive  f- bokstaven. Det var gøy  å bretta papirfly! Vi bretta flyet steg for steg ved å følgje instruksjon på film. Vi brukte ei skei til å pressa fine skarpe kantar på flyet.Då flya var ferdig bretta skreiv […]

Papirflykonkurranse i 1. og 2. klasseStyret for Tryggheim Strand har vedteke å innføre gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar frå og med skuleåret 2023/2024.  Me tek svært gjerne imot fleire elevar på både desse trinna og elles der det er ledig plass.  Velkommen som søkjar!

Gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar!


  Visste du at Tryggheim Strand er ein LekseFRISK skule? Ja, vår erfaring er at gjennom å redusere mengden lekser blir elevane meir motiverte for skulearbeidet i timane, dei bruker fritida si på det dei er interesserte i, og stiller klar for læring neste dag. Vil det seie at me […]

LekseFRISK


Å nei….   Veka vår her i Spania går mot slutten, til alles store fortvilelse. Det har kome inn fleire spørsmål om kor vidt det er mogleg å forlenge opphaldet med ei veke til, noko som tyder på høg trivselsfaktor her på Centro Sarepta. Litt skeptisk til om gjengen heilt […]

Siste reiseblogg frå 10. klasse i Spania