[icon type=»wrench»] – Gjer oss betre!

 

 

 

Vi høyrer på deg

Vi set pris på di tilbakemelding, og er det noko du ser på nettsida tryggheimstrand.no som ikkje fungerer som det skal, eller har du forslag til endringar/forbedringar?
Ta kontakt, så kanskje det blir nettopp di røyst som endrar nettstaden til det betre!

På førehand – takk for ditt initiativ!

Venleg helsing
IT-admin
Fredrik