Daily Archives: 16. august 2015No gler vi oss til å ta imot nye og gamle elevar til nytt skuleår på Tryggheim Strand! Berre ein dag att, før skulestart. Både elevar, lærarar og foreldre kjenner nok på sommarfuglar i magen.

Vi gler oss!