Ynsker du å bidra med konkrete enkeltoppgåver, eller lurar på kvar skoen trykkjer for Tryggheim Strand akkurat no?

Ring rektor Brynhild Samuelsen på
tlf 404 93 554.

All hjelp er kjærkomen
Takk for ditt bidrag!

Støtt opp om Tryggheim Strand


På Tryggheim Strand, som er ein nyoppstarta skule i sitt andre aktive år, er vi i behov av støtte frå deg som ynsker å bidra, nær sagt uansett form. Anten di tid og arbeidskraft i ei økt eller ein dugnad, eller om du ynsker å bidra med pengegåver som enkeltbeløp eller fast månadsbeløp.

Tryggheim Strand har frå hausten 2016 gått inn i sitt tredje år som kristeleg grunnskule på Tau i Strand kommune. Skulen er framleis i ein oppstartsfase, der mykje skal gjerast for fyrste gong for skulen. Sidan vi er i oppstartsfasen har vi òg få elevar per tilsett, som òg gir oss store kostnadar. Nytt av året er mellom anna eit stort modulbygg med 3 gode klasserom, og fleire grupperom og arbeidsrom. Modulbygget vil koma godt med, no som vi tek til med ungdomstrinn frå hausten av.

Skulen har no fått skaffa seg oppdaterte læringsverktøy, som smartboards (digitale veggtavler) til alle klasserom, og kvar elev frå 5.klasse og opp disponerer kvar sin Chromebook. Dette er verktøy ein skule treng for å kunne tilby ei mest mogleg tidsriktig og framtidsretta undervisning. Utbyttet får vi i form av meir engasjerte elevar som får bruka riktige verktøy til å løysa tidsaktuelle oppgåver, og undervisninga følest og er meir relevant for elevanes kvardag og framtid. Fleire av desse maskinane har vore finansiert av gåver frå private.

I så måte er kvar ei krone motteke i gåve til Tryggheim Strand kjærkomen, særleg i desse fyrste åra skulen er inne i.

Vi har allereie ein del økonomiske bidragsyterar, som har betalt med beløp tilsvarande konkret pris på utstyr, og vi har nokre faste giverar, men vi hadde sett stor pris på fleire, uansett beløp.

Ynsker du å støtte Tryggheim Strand, anten økonomisk eller praktisk, er di hjelp meir enn kjærkomen.

Vil du gje ei økonomisk gåve til Tryggheim Strand? Bruk kontonr. 3000 28 61271
Set gjerne opp eit fast beløp på nokre hundrelappar, eller det du vil, som du overfører kvar månad.

Tusen takk for di støtte!