Visma


Logg inn på Visma her.

I Visma kan du finne opplysningar om fråver, vurderingar i fag og karakterar. Du skal òg nytte Visma for å leggje inn permisjonssøknadar for elevar.