Tilsette

Brynhild Samuelsen

Rektor

Brynhild Samuelsen

brynhild.samuelsen
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Inghild Kathrine Kjersheim

Kontaktlærar
1. klasse

Inghild Kathrine Kjersheim

inghildkathrine.kjersheim
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Gerd Elin Løge

Kontaktlærar
2. klasse

Gerd Elin Løge

gerd.elin.loge
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Natalie Bjørkeland

Kontaktlærar
3. og 4. klasse

Natalie Bjørkeland

natalie.bjorkeland
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Stine Nessa

Kontaktlærar
5. og 6. klasse

Stine Nessa

stine.nessa@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Renate Kringlebotten Dalehaug

Kontaktlærar 7. klasse

Renate Kringlebotten Dalehaug

renate.dalehaug
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Rannveig Sve

Kontaktlærar
8. og 9. klasse

Rannveig Sve

rannveig.sve
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Jo Sølve Dalane

Avdelingsleiar ungdomsskulen / Faglærar

Jo Sølve Dalane

josolve.dalane
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Monica Mannes

Faglærar

Monica Mannes

monica.mannes
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Karen Fiskå

Faglærar

Karen Fiskå

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!

Sara Sigurdadottir

Faglærar

Sara Sigurdadottir

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!

Fredrik Berge

Faglærar

Hans-Willem Petzold

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!

Randi Bjørkhaug

Spespedlærar

Randi Bjørkhaug

randi.bjorkhaug
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Sonja Norland

Miljøterapeut

Sonja Norland

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!

Olav Fiskå

Miljøarbeidar

Olav Fiskå

Miljøarbeidar

Skriv til meg!

Monica Nordbø

Miljøarbeidar

Monica Nordbø

monica.nordbo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Sigrunn Flatebø

Miljøarbeidar

Sigrunn Flatebø

(Permisjon)

Skriv til meg!

Gunn Tåve Norland

Miljøarbeidar

Gunn Tåve Norland

Miljøarbeidar

Skriv til meg!

Kristina Flatebø Kalleland

Permisjon

Kristina Flatebø Kalleland

Faglærar

Skriv til meg!

Anne-Hilde Flatland Meling

Permisjon

Anne-Hilde Flatland Meling

Permisjon

Skriv til meg!

Aliya Alimjiuang

Kjøkkenansvarleg

Aliya Alimjiuang

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!
 
 
 

Vikar på Tryggheim Strand

Interessert? Meld di interesse!

Gjer nettlesar-vindauget din smalare eller breiare om bileta overlappar teksten. Vi arbeider med ei løysing.administrator