Tryggheim Strand vert Mobilskole

Vi ynsker å betre kommunikasjonen mellom skulen og heimen. No skipar vi bruk av SMS for å kunne kommunisere kjappare og meir effektivt. Ordninga erstattar ikkje til dømes epost, eller telefonsamtaler, men ordninga erstattar hastemeldingar og vanlege meldingar ang. sjukefråvær o.l. Til dømes:

  • Send melding når ditt born er sjukt
  • Motta viktige påminninger og endringsmeldinger frå skulen
  • Skulen sender varsling-SMS ved uforutsette hendinger

Send SMS til kontaktlærar

Send SMS til 03686, og start meldinga med TRYGGHEIM [KLASSE], f.eks. TRYGGHEIM 2

Foresatte har no moglegheita til å rapportere direkte om fråvær av sitt born til læreren. Dette føregår slik:

For å melde frå om sjukt born, sender foresatte ein SMS med teksten TRYGGHEIM [KLASSE] [TEKSTEN DIN] til 03686. Til dømes, om du har ein elev i 2.klasse sender du SMS omtrent slik: «TRYGGHEIM 2 Per er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggførde med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skulen via mobil og kan kjapt og enkelt sjekke om meldinga frå heimen til skulen er ekte. Det er kun skulen som har tilgong til denne informasjonen og han vil ikkje delast med utanforståande, etter gjeldande regler frå Datatilsynet.
Dette er eit gratis og frivillig tilbod frå skulen. Foresatte kan når som helst velgje å ikkje delta. Vi oppfordrar jamvel alle foresatte som får tilbodet, til å være med, da det vil skape ein direkte kommunikasjon mellom hjem og skule, utan mellomledd.

Inga ekstrakostnad

Du kan lese meir om mobilskole på: http://www.mobilskole.no/

 

Send SMS med teksten TRYGGHEIM [KLASSETRINN] TEKST til 03686.