Jobbmoglegheit på Tryggheim Strand!


Strandbuen - stillingsannonse (5)

 

Jobbmoglegheit på Tryggheim Strand!

Elevane våre treng fleire dyktige, engasjerte, støttande og retningsgivande lærarar og miljøveiledarar.

 

For lærarstilling gjeld fylgjande: 

 • 60-100% stilling
 • Fast stilling/vikariat med moglegheit for forlenging.
 • For lærarstilling: undervisning på barnetrinn eller ungdomstrinn, men det kan òg vera aktuelt med ein kombinasjon av desse.
 • For miljøveiledar: aktuelt med både barnetrinn og ungdomstrinn

Alle fag er aktuelle, men me ser særleg etter deg som har 

 • spansk
 • engelsk
 • musikk
 • kroppsøving
 • naturfag

Me ynskjer deg som:

 • er ein dyktig og tydeleg klasseleiar
 • kan ha andaktar for elevane
 • er god til å byggje relasjonar til elevar og kollegaar
 • er fleksibel og er god til å samarbeide
 • kan bidra positivt i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skulen
 • trivst med ein hektisk kvardag

Kvalifikasjonar:

 • formelt kvalifisert for undervisning i grunnskule
 • trygg i nynorsk som undervisningsspråk
 • den som vert tilsett må leggje fram politiattest
 • me legg stor vekt på personlege eigenskapar

 

For stilling som miljøveiledar gjeld fylgjande: 

 • 50-75% stilling
 • Fast stilling/vikariat med moglegheit for forlenging.
 • aktuelt med arbeid både på barnetrinn og ungdomstrinn

Me ynskjer deg som:

 • er ein tydeleg og omsorgsfull vaksen
 • er god til å byggje relasjonar til elevar, kollegaar og føresette
 • har klåre og tydelege forventningar til deg sjølv og andre
 • er fleksibel og er god til å samarbeide
 • trivst med ein hektisk kvardag

Kvalifikasjonar:

 • relevant utdanning 
 • den som vert tilsett må leggje fram politiattest
 • me legg stor vekt på personlege eigenskapar

 

 

Vi kan tilby eit godt og inkluderande arbeidsmiljø som er prega av fokus på fagleg utvikling, arbeidsglede, kreativitet og gode verdiar.

Vi forutset at søkjar bekjenner den kristne trua og kan identifisere seg med formål og verdiar i samsvar med verdidokumentet for skular i Misjonssambandet.

Ta kontakt med rektor Brynhild Samuelsen for spørsmål om stillingane på tlf. 51 29 01 29 

Søknad kan sendast på e-post til brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no

Søknadsfrist: 15. mars