1. klasse
Elevane vart delt inn i 4 grupper og fekk utdelt en pakke tomatsuppe kvar. Dei skulle samarbeide, sjølv lese oppskrifta på tomatsuppepakken og lage suppa mest mogleg åleine.   Oppgåva vart tatt i mot av strålande jubel og gruppene satte igang. Nokre byrja med å lese på pakningen først, imens andre […]

Mat og helse på småtrinnet  Vi kunne ha kalt det misjonsfest, for det var ein fest. Ein veldig flott ettermiddag med både elevar, familie, vener og andre som hadde tatt turen. Det var middagsservering, kaker og kaffe, leikar og aktiviteter og ikkje minst misjonsløpet. Alt til inntekt for årets misjonsprosjekt. Elevane sjølv har vore med […]

Misjonsdagen 2018

Først hadde me sløyd og brukte ein del tid på å spikre saman delane til båten. Det måtte gjerast beint og fint slik som bruksanvisninga viste. Så laga me hakk bak på båten slik at gummistrikken og propellen skulle ligge på plass. Til slutt brukte me ein del tid på […]

Propellbåtar


Som du sikkert allereie har lest over har me elevar frå både Tau, Jørpeland, Bjørheimsbygd og Nordre Strand. I tillegg kjem nokon med buss frå Årdal og Forsand. Ein god gjeng kjem og med hurtigbåt over fjorden frå Talgje og Finnøy. Dette syns me er veldig kjekt, og me syns […]

Skulen vår


Det byrja eigentleg som eit prøveprosjekt i vinter, etter både nokre foreldre og elevar uttrykte at det var vanskeleg å få i seg frukost før ein gjekk heimanifrå om morgonen.  Me hadde og høyrt om andre skular som har gjort det same, og ville prøve det ut. Me held på […]

Frukost på skulen  Både før og etter undervisningsopplegget fekk me prøve dei ulike installasjonane på vitenfabrikken.  Der var det noko for ei kvar interesse. Det var veldig lærerikt å få eigne erfaringar naturvitenskap, fysikk og teknologi. Nokre syns det var mest interessant å sjå korleis det vart lys i husa når me fekk i […]

Tur til vitenfabrikken