Daily Archives: 28. februar 2023


  Jobbmoglegheit på Tryggheim Strand! Elevane våre treng fleire dyktige, engasjerte, støttande og retningsgivande lærarar og miljøveiledarar.   For lærarstilling gjeld fylgjande:  60-100% stilling Fast stilling/vikariat med moglegheit for forlenging. For lærarstilling: undervisning på barnetrinn eller ungdomstrinn, men det kan òg vera aktuelt med ein kombinasjon av desse. For miljøveiledar: […]

Jobbmoglegheit på Tryggheim Strand!