Daily Archives: 31. januar 2022


Torsdag 27. januar var det 100 skuledagar sidan me starta opp i august. Det feira me i 1. og 2. klasse med ein 100-dagarsfest! Me har hatt nedtelling til denne dagen, og både born og vaksne har gleda seg til festen. Dagen starta opp inne på klasserommet. Der lagde me […]

100-dagarsfest 🎉🎉