Daily Archives: 8. november 2020


Barn er berre barn sjølv om dei startar på skulen, og det må dei få lov til å vere. Med 6-åringen i fokus vil me legge til rette for ei begynnaropplæring tilrettelagt for det aktive barnet  der  leik,  utforskartrang  og  fysisk aktivitet  er  viktig  i kvardagen. I bokstavinnlæringa har me […]

Den viktige begynneropplæringa