Daily Archives: 16. september 2020


Denne veka har 1. klasse repetert dei åtte bokstavane me har lært. Førsteklassingane har fått «bada» i bokstavar frå første skuledag. Dei har fått møte bokstavar overalt; i klasserommet, i garderoben, bokstavremser på pulten, boksavar på veggen mm. Elevane møter også bokstavane i samling, på stasjonar i sangar og spel. […]

Bokstavbading