Daily Archives: 23. April 2018


  Både før og etter undervisningsopplegget fekk me prøve dei ulike installasjonane på vitenfabrikken.  Der var det noko for ei kvar interesse. Det var veldig lærerikt å få eigne erfaringar naturvitenskap, fysikk og teknologi. Nokre syns det var mest interessant å sjå korleis det vart lys i husa når me fekk i […]

Tur til vitenfabrikken


Trivselslederprogrammet er eit program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskulen. Programmet legg til rette for auka aktivitet både i friminutta og i undervisninga. Aktivitetane i friminutta blir planlagt og leda av elevar som er valgt som trivselsleiarar.

TL Kickoff