Viking


Torsdag i veke 42 reiste heile mellomtrinnet på Tryggheim til Viking Stadion. Fokuset skulle setjast på entusiasme og venskap – perfekt for vår entusiastiske gjeng! Vi vart synt rundt på anlegget og kan skilte med å vore rundt på alle dei viktige romma på stadionen. Heimegarderoben var rigga klar til […]

Mellomtrinnet på Tryggheim til Viking Stadion!