Støtt opp om Tryggheim Strand

Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få vere med på noko av NLM sitt største barne-og ungdomsarbeid i regionen! Vi veks ut av lokala vi leiger og treng nytt skulebygg for å ha ein framtidsretta og bærekraftig skule.
For å få til ny skule, er me avhengige av økonomisk støtte lokalt! Håper du kan vere med!
De kan vere med på to måtar:
1. Privat lån for ein periode på 3 – 7 år. Fyll ut skjema Innskuddsløfte
2. Fast giverteneste, fast beløp i månaden.
Ønskjer de å vere med på noko av dette, ta kontakt med ein av oss:
Brynhild Samuelsen, rektor, tlf. 40493554 brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no
Olav Løge, nestformann i styret, tlf. 48249482 olav.loge@lyse.net
Birger Helland, styreformann, tlf. 90036672 bhelland@nlm.no