Open dør helsesyster

Helsesyster Lene Austad frå Familiens hus har trefftid her på Tryggheim Strand desse dagane utover våren:
14.mars kl. 8.30 – 12.20
4.april kl. 8.30 – 12.20
2.mai kl. 8.30 – 12.20
Elevane har då moglegheit til å ta kontakt dersom dei ønskjer å snakke med henne.    Føresette kan også ta kontakt.