Helsesyster

Me har fått fast helsesøster på skulen; Helene Tvedt Kvalvåg
Ho er på skulen tysdagar og torsdagar frå 8.00- 11.35
Elevane har då moglegheit til å ta kontakt dersom dei ønskjer å snakke med henne.   Føresette kan også ta kontakt.