Gledelig vedtak frå kunnskapsdepartementet

Kopi av FullSizeRender
No har me endeleg fått godkjenning for 200 elevar på skulen. Det syns me er kjempekjekt! Det skaper gode rammer for vidare drift, spesielt i samband med planlegging av ny skule.  På slutten av forrige veke vart det feira med kake og gele til heile skulen.
Per idag har me i overkant av 60 elevar. Vedtaket frå departementet gjer at me har rom for mange fleire elevar.

Kjenner du nokon?