Chromebooks til heile 7. klasse

11892011_1642465059343166_1295716187797634480_n

Frå hausten av får kvar elev i 7.klasse ein Chromebook til bruk i skulen, og skulen går igang med bruk av Google Apps for Education (GAFE). Me gler oss til å setja i gong med gode verkty! Og entusiasme har vorte spora blant elevane óg.Kva er GAFE?