Informasjon om småmark

Fra tid til annen får man melding om at barn har blitt smittet med barnemark. Marken er ikke farlig, men den er svært irriterende og smittsom, og bør derfor behandles så fort som mulig. På grunn av smittefaren bør barnehage og skolen/SFO varsles når barnemark oppdages. For mer informasjon les vedlagte informasjonsskriv. http://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/pharma-safe/foreldrebrosjyrer/15-nettfolder-smamark-2015.pdf

Lærar på Tryggheim Strand

Header Tryggheim Strand ledige stillingar2

Tryggheim Strand er ein kristen barne-og  ungdomsskule på Tau i Strand kommune. Vi søkjer no etter: Tysklærar for snarleg tiltredelse Vi søkjer lærar frå 1.august 2018: vikariat 80% Særleg aktuelle fag:Spansk, Tysk, Kroppsøving, Engelsk Lærarar med andre fag oppmodast også til å søkje Arbeidsoppgåver og ansvarsområder er: – undervisning i aktuelle fag. -kunne ha andakt for elevane Kvalifikasjonar : Formelt …

Bokstavfest i 1. klasse

Forrige veke var 1. klasse ferdige med første runde av bokstavgjennomgangen. Det vart feira med dunder og brak på fredagen. Då hadde me bokstavfest og feira at me har lært alle bokstavane. Me hadde bokstavballongar, bokstavkjeks, bokstavsang og bokstavbingo.  Me måtte også løyse eit mysterium. Då me skulle starte festen oppdaga me at alle bokstavplansjane var forsvunne. Plansjane måtte finnast …