God helg!

Me vil ønskje alle ei god helg her frå Tryggheim Strand! Alle har på sine vis hatt ei annleis skuleveke, der lærarar er foreldre og foreldre er lærarar, elevane er heime og heime er skule, skulen manglar liv og røre, og alt går i surr.🎡Uansett: Alle gjer ein viktig jobb, vi heiar på kvarandre, og er så takksame for landet …

Helsesjukepleiar

Elevar og pårørande som har spørsmål eller treng å snakke med ein helsesykepleier kan ringe Familiens Hus på Jørpeland på telefon: 51 74 21 80 mellom kl.08-15. Eleven/pårørendes navn, skole og telefonnummer vil bli skreve ned og Helsesykepleier på den skulen eleven går på blir kontakta og vil ringe eleven tilbake. Er ikkje den aktuelle helsesykepleieren tilgjengeleg vil ein anna …

Handtering av Covid 19/Koronavirus på Tryggheim Strand

Vi følgjer generelt med på FHI sin informasjon, og held oss til FHI og smittevernlege i Strand kommune i spesielle spørsmål som måtte angå skulen. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   Strand kommune har også lagt ut informasjon på nettsidene sine angåande Covid-19/koronaviruset:  https://www.strand.kommune.no/aktuelt/covid-19-koronavirus.185090.aspx   På skulen følgjer vi desse prosedyrene: Før måltid: Vakter ved handvask, som ser til at alle vasker hendene godt …

Juliaca

Mandag morgon kl 07.00 satte me oss i minibussen med nasen mot Juliaca. Foran oss hadde me ein biltur på ca 5 timar inkludert stopp og me var heldige å ha med oss Ingebjørg på heile turen i Juliaca.  Turen frå Arequipa til Juliaca går gjennom fint landskap. Langs vegen fekk me sjå flokkar med alpakka og lama, samt Vicuña. …

Søndag

I dag har me fått vere med på gudstjeneste saman med nokre av misjonærane her i Peru. Det var veldig likt eit møte på bedehuset heime. Me prøvde så godt me kunne å synge med på dei spanske songane og fekk god oversetting av Tore. Pastoren talte ut i frå Lukas 2, då dei brakte Jesus til tempeletet. Han ba …

Misjonsarbeid og turist i Arequipa

No har me vore på tur ei heil veke, og me har fått veldig mange inntrykk og opplevingar her i Peru. Dei siste dagane har me vore i Arequipa. Me har fått ei god innføring i kva misjonsarbeid som blir gjort her, fått omvisning på Setela og blitt kjent med mange av misjonærane her. I tillegg har me og fått …

Leirlivet II

Her i Peru ligg me ikkje på latsida. Første bibeltime i går starta kl 07.00. Me gjekk i grupper og snakka om Dina frå 1. Mosebok.  Det var veldig interessant. Etter spinathamburger og kakao til frukost var det ny bibeltime på spansk. Me fekk oversetting på øyret av Ingebjørg og Ragnhild. Temaet for bibeltimen var kjønnsidentitet, og korleis kyrkja forholder …