Velkommen til nytt skuleår!

No er det øyeblikk klart for nytt skuleår her på Tryggheim Strand. Me gler oss til å ta imot nye og gamle elevar, og er i full gang med forberedingar. Alle klassane startar torsdag 15. August kl 08.30 og skuledagen varer fram til kl 14.00. Då skal me gjere mykje kjekt i alle klassane og riste oss godt saman, klar …

Økonomisk støtte til skulebygging

Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få vere med på noko av NLM sitt største barne-og ungdomsarbeid i regionen! Vi veks ut av lokala vi leiger og treng nytt skulebygg for å ha ein framtidsretta og bærekraftig skule.   For å få til ny skule, er me avhengige av økonomisk støtte lokalt! Håper du kan vere med! De kan …

Utlysing spesialpedagog

Vi søkjer etter spesialpedagog! Er du, eller kjenner du aktuelle kandidatar? Ta kontakt med oss snarast! Vi har ledig 30-40%stilling som spesialpedagog med undervisningskompetanse i faga: – Matematikk – Norsk – Engelsk Oppstart 1.8.2019 For meir informasjon – kontakt rektor Brynhild Samuelsen, tlf 40493554, eller på mail brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no  

Nytt skulebygg!

Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få vere med på noko av NLM sitt største barne- og ungdomsarbeid! Vi veks ut av lokala vi leiger, og treng nytt skulebygg for å ha ein framtidsretta og bærekraftig skule. For å få til ny skule, er me avhengige av økonomisk støtte lokalt! Håpar du kan vere med! Vi inviterer til …

Foredrag av Alexis Lundh

23. april er vi på Tryggheim Strand så heldige å få besøk av Alexis Lundh fra Heltfri.net og Tro og medier. I skuletida vil han ha foredrag for elevane frå 7. klasse og oppover og kl 18.00 er alle foreldre velkommen til foredrag. Denne foreldresamlinga er for deg med barn mellom 10 og 18 år. Den er åpen for alle, …

Fleire ledige stillingar på Tryggheim Strand

Tryggheim Strand er ein kristen barne- og ungdomsskule på Tau i Strand kommune, som no er inne i sitt femte driftsår. I dag har vi 75 elevar på 1.-10. trinn og er inne i ein spanande prosess med bygging av ny skule. På Tryggheim Strand er vi stolte av den dyktige og engasjerte gjengen som brenn for elevane våre! No …

Uteskule i 1.-2. klasse

Som mange kanskje veit har 1.-2. klasse her på Tryggheim uteskule kvar torsdag. Då går me ut av klasserommet store deler av dagen og bruker andre stader som læringsarena.  For det meste er dette naturen i nærområdet til skulen, men av og til legg me inn nokre større eller mindre utflukter. I løpet av ein  uteskuledag har me mange ulike …

Glimt frå julespelet

No er me komt godt ut i januar og me er godt i gang med nokre månadar med høgt læringstrykk. Men først, la oss sjå tilbake til skuleårets største happening: julespelet. Fekk du det med deg? Viss ikkje får du ein smakebit her, også anbefaler eg å ta turen til julespelen 2019. Julespelet 2018