Ymse


Vi er på jakt etter ein dyktig miljøterapeut med oppstart så snart som mogleg! Stillinga er på 45-55% og er fram til juli 2021. Det kan bli aktuelt med forlenging av stillinga.   Tryggheim Strand er ein tiårig kristen grunnskule med omtrent 80 elevar. Vi ynskjer å løfte opp kristne verdiar og […]

Er du vår nye miljøterapaut?   Nylig oppdatert!


I 7. klasse på Tryggheim Strand har me om elektrisitet i naturfagen, der målet vårt er å ta eit «fagbrev» i elektrisitet. Me har hatt ulike eksperiment. I dag hadde me eit forsøk der me fann ut korleis ein lysbrytar fungerer. Sjå på bileta frå dette forsøket.  Tidlegare har me […]

Fagbrev som elektrikarar!


Barn er berre barn sjølv om dei startar på skulen, og det må dei få lov til å vere. Med 6-åringen i fokus vil me legge til rette for ei begynnaropplæring tilrettelagt for det aktive barnet  der  leik,  utforskartrang  og  fysisk aktivitet  er  viktig  i kvardagen. I bokstavinnlæringa har me […]

Den viktige begynneropplæringaPlanteceller, dyreceller og bakterier. Veit du kva som skiller desse? Kva kjenneteiknar ei celle og kva består ei celle av? Det veit dei i 8. og 9. klasse på Tryggheim Strand. Vi har utforska cella som system, kva cellene inneheld og kva funksjonar dei ulike delene inni ei celle har. […]

Engasjerande naturfag


Her på Tryggheim Strand ønskjer me å ha aktive elevar i klasserommet. Ein skule prega av liv, og klasserom med høg elevaktivitet anten det er i praktiske aktivitetar, munnlege diskusjonar eller sjølvstendige oppgåver. Elevar som er deltakande i si eiga læring.  Engasjerte elevar. Nysgjerrige elevar. Motiverte elevar. Det prøver me […]

Aktive elevar i klasserommet


I fleire veker har 7. klasse lært om vårt biologiske mangfald, næringskjedar, utrydningstrua artar og den utrydningstrua arten bia. I dag var me så heldige og fekk besøke birøktar Bernt Jarl og fekk lære meir om birøktarjobben.   Me har og lært om honningproduksjon, livssyklusen til bia, anatomien til bia, eit […]

La bia suseKunne du tenkje deg å vere ringevikar hjå oss? Me treng fleire flinke og solide ringevikarar både som lærar og assistent. Lurer du på om dette kan vere noko for deg? Fyll ut dette skjemaet, eller ta direkte kontakt med rektor Brynhild Samuelsen tlf: 404 93 554 eller brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no Sjå […]

Me treng fleire gode ringevikarar!


Fredag den 18. er siste dag på Hermon. Me startet dagen rundt kl. 07:30 med ein flyalarm på høyttaleren som folk satt på for å vekke alle. Så gjekk me opp til stua og hadde andakt. Etter andakten skulle me rydde ut av romma og pakke i bussen. Rundt kl […]

Siste dag på Hermon


Denne dagen våkna vi opp til ein nydelig dag på Hermon. Vi starta dagen med samling i stova, der Olav hadde ein fin andakt. Etterpå gjekk vi opp til matsalen og åt nok ein gong ein veldig god frokost. I dag hadde vi faga engelsk og norsk. I engelsken såg […]

Onsdag 16 septemberTirsdag, 15. september var ein litt grå dag med ein del regn. Vi starta dag nr. 2 på Hermon med ein andakt, før me gjekk til matsalen for å ete frukost.  Då vi kom tilbake til Skibyen Hotell, der vi bur, hadde me litt skule. Vi starta med samfunnsfag, der […]

Tirsdag, 15. September