Uteområdet


I dag tidleg var det stor feiring med flagg og kaker her på skulen.  Hovudstyret i NLM har gitt grønt lys for økonomisk støtte til ny skule. Dette vart einstemmig vedtatt på styremøte i går kveld.  Det er klarsignalet for å skrive kontrakt med entrepenør. Med flagget til topps har […]

Gratulerer med ny skule!


Ein heilt vanleg tysdag bestemte vi oss for at det var på tide å gjere noko uvanleg: kokkekamp ute for heile mellomtrinnet. Elevane vart delt inn i grupper på tvers av klassene og fekk i oppgåve å lage eit festmåltid over bål. Like mykje som resultatet var viktig, var og […]

Kokkekamp over bålet


Nye plantar og ny bork i beda som tidlegare var heilt overgrodd av ugras. Vakkert! 🙂 I dessa dagane før 17. mai har frivillige stått på for å pynta uteområda til Tryggheim Strand. Til glede for elevar og alle andre som nytter uteområda. Etterkvart vil det gjerne òg verta stelt […]

Uteområda har fått ei oppgradering!Biletet over viser dag to av arbeidet. Dette blir bra! Volleyballbanen har i løpet av fleire år grodd igjen med ugras og buskar, i eit såpass omfang at lukinga må skje med maskin. No er vi så heldige her på Tryggheim Strand at vi har fått besøk av dyktig mannskap […]

Volleyballbanen har fått nytt liv!