Kunst og handverkElevane vart delt inn i 4 grupper og fekk utdelt en pakke tomatsuppe kvar. Dei skulle samarbeide, sjølv lese oppskrifta på tomatsuppepakken og lage suppa mest mogleg åleine.   Oppgåva vart tatt i mot av strålande jubel og gruppene satte igang. Nokre byrja med å lese på pakningen først, imens andre […]

Mat og helse på småtrinnet


In English class five students were given a task. They were told to build a cross of wooden planks. The wooden planks were found by the sea shore where they had been washed ashore. The students have been given an extra challenge, to talk English while building it. We are […]

A Cross in Progress

7. klasse har lært å teikne rom i 1 punkts perspektiv i kusnt og handverk.  Dei har vært imponerande dyktige!!  Etterpå sat vi farge på teikningane.     Vi har også lurt oss til å lage slim ein dobbeltime, sidan det er veldig artig for tida.  Elevane gjorde sitt aller […]

Kunst og handverk i 7. klasse1. og 2. klasse held på med eit storprosjekt i kunst & handverk for tida. Alle har lært å fingerstrikke og planen er å få til tova sitteunderlag. I fleire veker har me fingerstrikka både på skulen og heime, og nokre byrjar å få ganske mange meter garnremse. Støtt og stadig […]

Fingerstrikking


Dei siste vekene har 1.-4. klasse hatt eit spennande fellesprosjekt i Kunst og handverkstimane. Oppgåva har vore å lage ein by av pappesker. Alle har vore ivrige arkitektar og det har vore høgt engasjement. Alle har funne sin plass, og berre fantasien har satt grenser for kva som har funne […]

Pappbyen